CRM

Là một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, một chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp sử dụng để giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Sự thật là CRM tập hợp thông tin từ tất cả các nguồn dữ liệu trong một tổ chức (và có khi thích hợp từ bên ngoài tổ chức) để cung cấp cho các nhà quản trị một cái nhìn mới mẻ và định hướng mới dựa trên các dữ liệu phân tích.

Điều này cho phép khách hàng phải đối mặt với nhân viên trong các lĩnh vực như bán hàng, hỗ trợ khách hàng và tiếp thị để đưa ra quyết định nhanh chóng và được thông báo về tất cả mọi thứ từ mô hình “Cross-selling and upselling” cơ hội để nhắm mục tiêu chiến lược tiếp thị mục đích tạo chiến thuật định vị cạnh tranh.


Lợi ích:

  • Đầu tiên phải nhắc tới lợi ích cải thiện mối quan hệ giữa nhân viên với khách hàng.
  • Quản lý được khách hàng tiềm năng.
  • Đánh giá được mục tiêu bán hàng của nhân viên từ đó có cái nhìn mới về nhân viên.
  • Phần mềm hỗ trợ tổ chức dữ liệu, chia sẻ và cập nhật thông tin tối đa.
  • Truyền thông chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu bền vững.
  • Lợi ích lớn nhất vẫn là doang số và doanh thu tăng vượt bậc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *