Liên Hệ

PLS

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tích hợp Công nghệ PLS

Address: Tòa nhà SGR Building, 167-169 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Phone: 093 210 6868

Thứ Hai – Thứ Sáu: 8:30 – 17:30

Email: info@itcs.com.vn

Gửi Mail