TÍNH NĂNG NỔI BẬT

EMAIL

Tổng hợp các phản ánh từ khách hàng qua Email. Tiện ích : Chế độ tự động theo lịch, Phân tích báo cáo chi tiết

SMS

Tồng hợp tin nhắn . Tiện ích tin nhắn thương hiệu Brand Name, Chế độ tự động gửi tin nhắn theo chiến dịch , Báo cáo phân tích chi tiết

CRM

Quản lý theo yêu cầu doanh nghiệp, phân tích khách hàng, Tổng hợp thông tin , lịch sử tương tác với khách hàng

Quản Lý Chất Lượng

Quản lý chất lượng tương tác nhân viên và khách hàng, tối ưu hóa Contact Center

Chăm Sóc Khách Hàng

Tự động phân bổ chiến dịch theo chiến dịch chăm sóc của Doanh Nghiệp, Kết hợp SMS, EMAIL , CALLCENTER

Tích Hợp Tổng Đài

Tích hợp với số hotline , Sim Box hoặc các nhà mạng khác hỗ trợ SIP Trunking. Tự động phân bổ cuộc gọi tới nhân viên xử lý: lịch làm việc, theo thời gian, xoay vòng, gặp gần nhất, skill based, theo thuộc tính khách hàng. Giám sát cuộc gọi. Hệ thống báo cáo phân tích chi tiết. Tiện ích Click To Call, Auto Call

Tin Tức