CALL CENTER

CALL CENTER

Call  center là một hệ  thống  có  chức  năng nhận  và chuyển tiếp  một lượng  lớn các cuộc gọi. Call center được  tổ chức  trong một công ty nhằm  tiếp nhận  và giải đáp các cuộc gọi đến  của  khách hàng, cung cấp thông  tin cho khách hàng và cũng được  sử dụng cho mục  đích  telemarketing, chăm sóc  khách hàng.

 

INBOUND CALL CENTER

Tiếp nhận và trả lời thông tin khách hàng từ bên  ngoài  hướng  về Call Center.

Phù hợp với:

  • Chăm  sóc  khách hàng.
  • Tư Vấn và giải đáp khách hàng.
  • Hỗ trợ kỹ thuật.
  • Bán hàng.

OUTBOUND CALL CENTER

Nhân viên Call Center chủ động gọi ra cho Khách  hàng. Phù hợp với

  • Chăm  sóc  khách hàng.
  • TeleSales.
  • Tư vấn bảo  hiểm tài chính.

Định tuyến phân phối cuộc gọi tự động

Lời chào tương tác thoại 

Voice Blaster

Là tính năng để gọi tự động phát đi hằng trăm, hằng ngàn cuộc gọi cùng một lúc.Lời nhắn tương tác thoại có thể phát đi trong thời gian ngắn với số lương lớn khách hàng. Điều này giúp tiết kiệm nhân lực, tiết kiệm thời gian và tránh lãng phí nguồn nhân lực.