ERP – GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

ERP (viết tắt của  Enterprise Resource Plan- ning (Planning)),  nguyên thuỷ  ám  chỉ  một  hệ thống  dùng để hoạch định tài nguyên trong một tổ chức, một doanh nghiệp.

Một hệ thống  ERP điển  hình là nó bao  hàm tất cả  những  chức  năng cơ bản  của  một tổ chức. Tổ chức  đó có thể là doanh nghiệp, tổ chức  phi lợi nhuận, tổ chức  phi chính  phủ… Một phần mềm  ERP tích  hợp  những  chức năng chung của  một tổ chức  vào trong một hệ  thống  duy  nhất.  Thay  vì phải  sử  dụng phần mềm kế toán,  phần mềm nhân  sự-tiền lương,  quản trị sản  xuất…  song song, độc lập lẫn nhau  thì ERP gồm  tất cả  vào chung 1 gói phần mềm duy nhất mà giữa các chức năng đó có sự liên thông  với nhau.

Giải pháp hiệu quả cho Doanh Nghiệp

ERP đang trở thành một giải pháp xu hướng và được ưa  chuộng như  hiện  nay  vì những  lợi ích  và  ứng dụng mà nó mang lại là vô cùng to lớn.

Hạn chế tối đa các công việc trùng  lặp và đặc biệt là giảm thiểu các thao tác nhập liệu thủ công nhờ đó tăng  tính thống  nhất  cho doanh nghiệp

Chuẩn hóa thành một quy trình thống nhất, giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu dễ  dàng và  hiệu quả  hơn

Tất cả dữ liệu giờ được lưu trữ trên một hệ thống duy nhất, cơ  sở  dữ  liệu được  đảm  bảo  và  cập nhật  kịp thời.

ERP linh hoạt, dễ sử  dụng, có  khả  năng tích hợp và mở rộng cao,  có thể được  vận hành  ở bất cứ  nơi đâu  (làm  việc  mọi lúc,  mọi nơi từ bất  kỳ thiết bị nào)

Thông tin được cập nhập theo  hệ  thống  thời gian  thực,  đảm  bảo  chính  xác,  đầy  đủ giúp  việc quản lý dễ  dàng hơn và có thể kịp thời sửa  chữa lỗi sai phát  sinh trong quá  trình vận hành. • ERP giúp doanh nghiệp giảm được  chi phí đầu tư hơn  nhiều  so  với việc  đầu   tư vào  nhiều  hệ thống  rời rạc,  không  thống  nhất.

Xu hướng ERP tại Việt Nam

Những  năm  gần  đây,  thị trường giải pháp ERP ở Việt Nam diễn  ra rất sôi động do ngày  càng có nhiều  doanh nghiệp muốn  hoàn  thiện công tác  quản lý để  sử dụng hiệu quả  nhất  các nguồn lực trong  quá  trình sản  xuất kinh doanh. Tuy nhiên,  một công ty có thể chỉ mua  một số gói nhất  định tùy theo  khả năng và nhu cầu  của  mình chứ không  cần  phải  mua  hết cả  bộ (vì có thể họ không cần  đến). SAP ERP, Infor ERP LN, Oracle E-Business Suite.  Đây là 3 tên tuổi ERP “lừng danh”  và bộ phần mềm  của  họ nhắm  đến  những  công ty vừa và lớn. Tuy nhiên  với môi trường phần đông là doanh nghiệp vừa và nhỏ  ở Việt Nam  hiện  nay  thì việc  sử dụng những  ERP lớn quá  lãng  phí và cũng không  đủ khả năng. Thị trường cung cấp giải pháp ERP tại Việt Nam đang phát  triển mạnh  mẽ với giá cả  phải  chăng trong khi chất  lượng không  hề thua  kém các công ty phần mềm lớn.